Şeytandan Korunma Duası

2008-06-13 19:07:00

 

ŞEYTANDAN KORUNMA DUÂSI :

Rabbenâ la tüziğ kulûbena, ba’de iz hedeytenâ ve heblenâ min ledünke rahmeten inneke entel vehhâb. İlâhî nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke.

Allâhumm’ahfaz imanena, mineşşaytanirrracîmi fi cemi’i umrina siyyemâ min selbihi vaktennezği bi bereketi Kur’ani’l- Azîmi ve bihürmeti Resûlike’l-Kerîmi bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne. Allâhümme yâ veliyyel İslâmi, mütemessiken bil İslâmi hatta nelgâke bihi.

Anlamı: “Ey bizim Rabbimiz, Sen bizi doğru yola hidâyet ettikten sonra kalblerimizi şek ve şüpheye meylettirme. Senin indinden yalnız rahmet olan istikamet üzere olmamızı nasib et. Muhakkak Sen herkesin muradlarını vericisin. Allah’ım, rahmetini umar ve azabından korkarız. Allah’ım, Kur’an-ı Azim’in bereketiyle ve Rasûl-i Ekrem’in hürmetiyle bizim imanımızı ölüm gelip çatıncaya kadar bütün ömrümüz boyunca lânetlenmiş şeytandan muhafaza eyle, lutuf ve kereminle yâ Erhamerrâhimin. Allah’ım, ey İslam’ın koruyucusu, Sana kavuşuncaya kadar bizi İslam’dan ayırma.”


Kaynak: Mecmuatül-Ahzab "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi"

Tercüme: Ahmet Faik Arslantürkoğlu s: 104-105  Bahar Yayınları

9503
0
0
Yorum Yaz